top of page
  • Writer's pictureRūta Janutienė

Ar Čmilytės senelis dalyvavo civilių žudynėse Rytprūsiuose

Viktorija Čmil, Iljos Erenburgo draugo tankisto anūkė, kurio šeima atsikraustė į Lietuvą iškart po Sovietų okupacijos kaip naujoji okupacinė valdžia. Detalės - šiame video ir žemiau tekste.

https://rumble.com/v2dslx0-tankisto-mil-pdsakai-udynse-rytprsiuose-rinkimus-vagia-matukas-isidav.html


Šiurpūs sovietinės kariuomenės nusikaltimai Rytprūsiuose aprašyti keliose į lietuvių kalbą išverstose knygose. OpTV komanda ieškojo ir rado įrodymus, kad Viktorijos Čmilytės senelis ne tik buvo žudynių ir masinių prievartavimų Rytprūsiuose ideologo Iljos Erenburgo bičiulis. Jo dalinys buvo dislokuotas Rytprūsiuose, kai ten sovietiniai kariai vykdė karo nusikaltimus prieš vietiniu gyventojus, kurių nemaža dalis buvo lietuviai. Sovietinėje karinėje istoriografijoje tai vadinama "Gumbinės operacija"Apie Čmilytės senelio dalinį: 1944 m. spalio 16 d. brigada kaip 2-ojo tankų korpuso dalis buvo pavaldi 11-ajai armijai iš 3 -iojo Baltarusijos fronto armija (Gumbinės operacija). 1944 m. gruodžio 3 d. brigada kaip 2-ojo tankų korpuso dalis pateko į 3-iojo Baltarusijos fronto rezervą. 1945 m. sausio 13 d. brigada Gumbinės rajone pateko į 5-osios armijos operatyvinę kontrolę. Nuo 1945 m. vasario 2 d. brigada nevykdė kovinių operacijų, buvo 3-iojo Baltarusijos fronto rezerve Fuksbergo srityje.

16 октября 1944 г. бригада в составе 2-го гв. танкового корпуса оперативно подчинена 11-й гв. армии 3-го Белорусского фронта (Гумбиненская операция). 3 декабря 1944 г. бригада в составе 2-го гв. танкового корпуса вышла в резерв 3-го Белорусского фронта. 13 января 1945 г. бригада в составе 2-го гв. танкового корпуса в районе Гумбинен вошла в оперативное подчинение 5-й армии. С 2 февраля 1945 г. бригада боевых действий не вела, находясь в резерве 3-го Белорусского фронта в районе Фуксберг.

šaltinis: http://tankfront.ru/ussr/tbr/gvtbr04.html

Liudininkai pasakoja:

https://www.youtube.com/watch?v=gDK097VoIak

https://www.youtube.com/watch?v=SyazewkLcc0326 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską
bottom of page